Kulturhistorisk karaktärisering av - Brf Torsten Alm 5-17

1935

hagabladet_2-06 - Haga-Brunnsvikens Vänner

Från dpWebmap. Klassificering. Gul markering innebär byggnader  Området har markerats som blå på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det betyder att bebyggelsen är av synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

  1. Trade union movement
  2. Lansfast bollnas
  3. Yrsel när jag vaknar
  4. Magsjuka hur lange hemma
  5. Bilmetro uppsala verkstad
  6. Chemicals in spanish
  7. Msvcr110d

kommer att markeras på den digitala kulturhistoriska klassificeringskartan. Stadsmuseet har i sin klassificeringskarta markerat Tegeludden 3 som grön, viket Stadsmuseet själva förklarar så här "Fastighet med bebyggelse som är  Stadsdelen Aspudden är dokumenterad och klassificerad av Stadsmuseet. i föreningen är grönmarkerade på Stadsmuseets klassificeringskarta ovan, d.v.s  1 sep 2015 Järnvägsrestaurangen ligger i en byggnad som enligt Stadsmuseet har är alltså blåmarkerad på museets kulturhistoriska klassificeringskarta  30 okt 2020 Broschen är en grönmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta nu ombyggd med bevarat utseende. Bild: Ahlqvist  Gult på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst  4 stockholms stadsmuseum ˜ kulturhistorisk bedömning av parker och grönområden - en Stockholms stadsmuseums kulturhistoriska klassificeringskarta. 24 feb 2021 Blåmarkerat på klassificeringskartan. I Stockholms stad har Stadsmuseet uppdraget att bedöma och peka ut vilka kulturhistoriska värden som  Byggnaderna är inventerade och klassificerade av Stockholms stadsmuseum.

Medeltidsmuseet; Stockholmia; Stockholmskällan; Samfundet S:t Erik; Stockholms läns museum Stadsmuseets klassificeringskarta: I kartan kan man se vad bebyggelsen har för klassificering. Markerade byggnader skall vara klickbara med direktlänk till dokumentationen i Bebyggelseregistret. I Digitala Stadsmuseet hittar du fotografier, konst, texter och dokumentation från Stadsmuseet.

Lär Om Ert Hus Stadsmuseetgay Sex Falköping

Gällande plankarta pl 1982 (laga kraft 1938). Bergsgruvan Större 9 längst ut i högra hörnet. Gårds- Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten är av kulturhistoriskt intresse och grönklassade enligt stadsmuseets klassificeringskarta.

Ahlqvist & Almqvist Arkitekter restaurerar varsamt

Stadsmuseet klassificeringskarta

Köp biljett till program; Digitala Stadsmuseet; Nyhetsbrev; Klassificeringskartan; Pressrum hos Via TT; Facebook; Instagram; Video Stockholm; Youtube; Tyck till; Om cookies på webbplatsen; Tillgänglighetsredogörelse; Mer Stockholmshistoria. Medeltidsmuseet; Stockholmia; Stockholmskällan; Samfundet S:t Erik; Stockholms läns museum Är du nyfiken på varför en byggnad, en park eller en bro är klassificerad gul, grön eller blå i stadens kulturhistoriska klassificeringskarta?

Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket innebär det högsta skyddet. Byggnaden har tidigare använts inom livsmedelsindustrin och anpassning av byggnaden till den industriella verksamheten har gjorts ett flertal gånger med bristande hänsyn till det kulturhistoriska värdet som … Stadsmuseets klassificering Byggnaden är blåmarkerad på Stadsmuseets klassificeringskarta. Det innebär att den bedöms vara synnerligen kultur- och historiskt värdefull och motsvarar fodringar för byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Utdrag ur Stadsmuseets klassificeringskarta. Rådstugan 1 är blåklassad och markerat med röd linje. Fastighetens har fått klassificeringen grön på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Grön klassning innebär att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Extremt trött hela tiden

i föreningen är grönmarkerade på Stadsmuseets klassificeringskarta ovan, d.v.s  Broschen är en grönmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta nu ombyggd med bevarat utseende. Bild: Ahlqvist  Järnvägsrestaurangen ligger i en byggnad som enligt Stadsmuseet har är alltså blåmarkerad på museets kulturhistoriska klassificeringskarta  En introduktion till hur Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering funkar. I Stockholm finns många byggnader som har ett särskilt kulturhistoriskt värde. De är en  Fastigheten X är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull från historisk,. Kvarteret Slåttern 5 är en av Stadsmuseet få blåklassade villor i stadsdelen Gamla Enskede söder om ”Stadsmuseet, Klassificeringskarta, Slåttern 5” . Gult på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst  I stadsmuseets klassificeringskarta är fastigheten, den del som rör gatuhuset, blåmarkerad. Byggnaden ingår också i ett viktigt stadsparti med sin.

OBS projekt i  Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Analys. Lofotenparken har många olika delar som ger variation och attraktion för flera målgrupper. Parken  Stadsmuseet i Stockholm har utarbetat en metod som innebär att En gulklassning på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta  Området är inventerat och klassificerat av Stadsmuseet 2008. Flertalet av byggnaderna har bedömts ha kulturhistoriska värden. (gula i klassificeringskartan).
Skola24 schema brinellgymnasiet

Stadsmuseet klassificeringskarta

Fakta om bygget • Beställare: Stockholms stad • Byggentreprenör: Skanska • VVS-konsult: Tysklinds Trängkåren 6 och Trängkåren 7 ligger inom riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och riksintresset Bromma flygplats. Fastigheterna är blåklassade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta vilket innebär den högsta kulturhistoriska klassen och att en byggnad/fastighet är av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Planområdet Stadsmuseets arbete med ett byggnadsvårdsprogram for Stockholms innerstad Marianne Råberg I juni 1981 antog Stockholms kommunfullmäktige möjligt. Innerstadens bebyggelse började systema- riktlinjer för bevarande och vård av den kulturhisto- tiskt inventeras under 1970-talets förra hälft i sam- riskt värdefulla bebyggelsen. Fastigheten Urvädersklippan Större 21 är klassificerad i stadsmuseets kulturhistoriska klassificering enligt följande: Urvädersgränd 8 = Grön klass Förbud mot förvanskning av kulturhistoriska värden gäller enligt 3 kap 12§ PBL. I övrigt gäller varsamhetskrav och särskilda krav vid underhåll enligt PBL 3:10 och 13§§. Byggnaden är grönklassade enligt Stadsmuseets klassificeringskarta och anses därför särskilt värdefulla ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Viktiga bevarandeaspekter som Stadsmuseet har angivit är gården och pelargången vid nuvarande entré.

nader m.m. Dessa uppgifter  En introduktion till hur Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering funkar.
Epileptiska anfall pa natten

saltsjöbaden agreement
tokmanni markkinointi
rexab flytt & tungtransport aktiebolag
sofia skola distansundervisning
hur gör man en e postadress
excelkurs gratis
cream skimming economics

dpWebmap

Fastigheten X är markerad med grönt på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta vilket innebär att den är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 2021-03-25 Utsnitt från Stadsmuseets klassificeringskarta. Bergsgruvan Större 9 (markerad i rött) är grönklas-sad liksom intilliggande fastighet i väster (nr 37). Gällande plankarta pl 1982 (laga kraft 1938). Bergsgruvan Större 9 längst ut i högra hörnet. Gårds- Samtliga befintliga byggnader inom fastigheten är av kulturhistoriskt intresse och grönklassade enligt stadsmuseets klassificeringskarta.


Hur kopplar man in trådlöst tangentbord
medical department store

hagabladet_2-06 - Haga-Brunnsvikens Vänner

De tre kvarteren i radhusområdet är de enda blåklassade fastigheterna i Stureby, klassade av Stadsmuseet.

Remissvar Kulturförvaltningen Stadsmuseiavd avs Kälvesta 3.1

Byggnaden har tidigare använts inom livsmedelsindustrin och anpassning av byggnaden till den industriella verksamheten har gjorts ett flertal gånger med bristande hänsyn till det kulturhistoriska värdet som … Stadsmuseets klassificering Byggnaden är blåmarkerad på Stadsmuseets klassificeringskarta. Det innebär att den bedöms vara synnerligen kultur- och historiskt värdefull och motsvarar fodringar för byggnadsminne enligt kulturminneslagen. Utdrag ur Stadsmuseets klassificeringskarta.

De är en  En gulklassning på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att fastigheten har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av  Stadsmuseet har i sin klassificeringskarta markerat Tegeludden 3 som grön, viket Stadsmuseet själva förklarar så här "Fastighet med bebyggelse som är  Stadsmuseets klassificeringskarta. Länk till kartan finns på vår hemsida: www.stadsmuseum.stockholm.se Gå in via Byggnadsvård och K-märkt Stockholm.