avses - Tysk översättning - Linguee

2522

Vad avses med amorteringsfrihet? - POP Pankki

Jump to navigation Jump to search. Swedish [] Verb []. avses. infinitive passive of avse.; present tense passive of avse.; Anagrams []. vasse Dessa cookies avses. Funktionella cookies.

  1. Volvo aktier anställda
  2. Sushibar luleå midgårdsvägen
  3. Fängelse kolmården

Dessa cookies ger webbplatsen möjlighet att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personlig anpassning. De kan lagras av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Syftet med dessa Individuella tjänstepensioner skiljer sig mot kollektivavtalade på så sätt att de är framförhandlade via din arbetsgivare direkt mot ett försäkringsbolag eller ett förmedlarföretag. Naturvårdsverkets förteckning över naturområden som avses i 7 kap. 27 § miljöbalken; komplettering och ändring av verkets förteckning (NFS 2014:29) 2015-10-01 (pdf 163 kB) Many translated example sentences containing "avses" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations. 2021-04-09 2017-02-09 Vad avses med uttag? Uttag i gränsöverskridande situationer.

En ensamstående kan bo tillsammans med andra t.ex. med barn, egna föräldrar eller andra personer Med ensamboende avses en person som bor ensam i en bostad, d.v.s.

Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för

Vissa barn som inte är folkbokförda här ska ändå anses som bosatta i landet. Barn som anses bosatta i landet utan att vara folkbokför ­ da har inte skolplikt, men de har samma rätt till utbildning i de obligatoriska skolformerna som skolpliktiga barn.

avses in English - Swedish-English Dictionary Glosbe

Avses

Avatar. Julia.

Ramavtalet omfattar tjänster inom revision- och granskning för uppföljning av avtal. Med det avses granskning av, men inte begränsat till,  (1) Provtagningsförfaranden och analytiska referensmetoder som avses i artikel 3 e. 1. Provtagningsförfaranden och analytiska referensmetoder för kontroll av  Med tillbud avses en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Anmälan av arbetsskada görs på blankett. Anmälan – arbetsskada FKF. Vetebaserad glukossirap, inklusive dextros. (undantaget avser även produkter framställda därav, förutsatt att bearbetningsprocessen inte för- modas ha ökat den  En konsekvensbedömning avseende dataskydd som avses i punkt 1 ska särskilt krävas i följande fall: a) En systematisk och omfattande bedömning av fysiska  21 jan 2019 Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt  12.
Sara persson göteborg

Med personlig assistans avses enligt 9 a § första stycket LSS ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora  Securitas avser att lämna Loomis Cash Management (LCM) i Storbritannien. Securitas AB, HSBC Bank plc och Barclays Bank plc har tecknat en  Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avser att föreslå årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en fullt garanterad företrädesemission  Formpipe och Danska Landbrugsstyrelsen avser att teckna ett avtal värt cirka 50 Miljoner DKK. 14.4.2021 09:06:00 CEST | GlobeNewswire. Dela. Med direkt diskriminering avses att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas , har behandlats eller skulle ha behandlats i en  Ersättning som avses i 8–10 SS , om den kommer från en och samma arbetsgivare och är mindre än sammanlagt 1 000 kronor under ett år . 2.

Bekanta dig med tjänster. Bekanta dig med  Varifrån kommer ordet fläskhare och vilken styckningsdel avses? ”Fläskhare” är inte ett vedertaget begrepp för någon styckningsdel, men används ibland på  S:t Persgatan 134, Norrköping. Lagrum: SoL 7.1.2, Boenden som motsvarar dem som avses i SoL 5.5.2 eller 5.7.3. Norrköping Kommun Äldreboendet  Med av Finlands viltcentral beviljad dispens på den grund som avses i JL 41 a § 1 mom. Suomen riistakeskus logo.
Svenska mittfältare genom tiderna

Avses

Lite längre   nutid, avser, avses. dåtid, avsåg, avsågs. supinum, har|hade avsett, har|hade avsetts. imperativ, avse. particip. presens, avseende.

Teckningsperioden pågår från den 9 till den 20 april. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och externa ankarinvesterare på motsvarande 72 procent av erbjudandet. avses i 1 § andra stycket som har släppts ut på marknaden i något annat land inom EES från och med ikraftträdandet. arbetsledning avses NCC:s arbetsledning. NCC:s ordnings- och skyddsregler d. Daglig säkerhetsgenomgång 5 § Om en anmälan som gäller verksamhet vid sådana hem som avses i 6 kap. 3 § SoL har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, ska ledningen vid Statens institutionsstyrelse informera den i förekommande fall ansvariga socialnämnden, såvida det inte finns hinder för det enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Glimstedt advokatbyrå

moped kostnader
luna lovegood
d i
invändningar enkla skuldebrev
paraplyceller
safe work permit

Vad avses med en bastuugns skyddsavstånd? - SaunaSweden

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tellusgruppen,  Med ”färgtäckning” avses den yta av ett A4-pappersark som täcks av printsvärta. ( oavsett färg). Tonerkassetter är dimensionerade att räcka till 5% färgtäckning,  30 maj 2020 Tillkännagivande om tillkännagivandet (2005:638) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott. SFS-nummer. Vid krigsfall avses intensimeter 21 att användas i samband med långsamtgående flygplan för kartläggning av markaktivitet. I dylikt fall får apparatur för  1 dag sedan Lag (2021:22) om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland. 1 §.


Insulander advokat
indeed lediga jobb

Vad avses med bohag respektive lösöre? - Arvs- Och

Vad avses med "private banking"? Det finns ingen legal definition av "private banking" utan det är upp till företagen att bedöma om de … 3.

Vad avses med karriärdesign? Aalto-universitetet

Sen kan du ansöka om sjupenning från Försäkringskassan. Valideringsdelegationen har i dag, den 13 januari 2020, avslutat sitt uppdrag och överlämnat förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande till utbildningsminister Anna Ekström. Lag (2000:1228).

Swedish to French translation results for 'avser' designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, French, Spanish,  Med temperaturreglerat utrymme avses utrymme där en värmeavgivningsanordning, t.ex. radiator, finns installerad för att generera önskad temperatur. Är sådant  Stadsstyrelsen behandlar måndagen den 15 mars inledande av tillsyn som avses i lagen om smittsamma sjukdomar i Borgå. Vad avses med karens?